SSC Stup
Slideshow images Slideshow images Slideshow images Slideshow images Slideshow images Slideshow images

 

Foreløpig er det satt av dato til høstens møter: 

Onsdag 13.august hos Åshild kl 19

Tirsdag 16.september

Torsdag 16.oktober

Torsdag 20.november

Styremøte 26 juni 2014

Styremøte 24 april 2014

Årsmelding 2013 - avholdt mars 2014